Pentru produsele comercializate pe www.centertools.ro se acorda garantie conform legislatiei romane in vigoare (LEGEA 449/2003, OG 21/92 modificata si LEGEA 296/2004).

Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calandaristice de la data receptionarii produsului cu deficiente.

La receptia in service, produsele reclamate ca fiind defecte si pentru care se solicita garantie, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 - Sa fie insotite de copie dupa certificatul de garantie si copie dupa factura de achizitie

 - Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta sa fie vizibile

 - Produsul sa nu se fi demontat, in prealabil, de catre personal neautorizat

Pentru produsele comercializate pe www.centertools.ro se acorda garantie conform legislatiei romane in vigoare (LEGEA 449/2003, OG 21/92 modificata si LEGEA 296/2004).

Garantia acopera defectiunile de fabricatie sau viciile ascunse ale pieselor/subansamblelor, precum si a erorilor de montaj ale acestora.

Garantia nu acopera uzura normala a masinii sau defectarea acesteia din cauze neimputabile producatorului (transport sau depozitare incorecta, alegere gresita, neutilizararea produsului conform datelor tehnice si a instructiunilor de utilizare inscrise in cartea tehnica ce insoteste produsul, utilizarea unor accesorii necorespunzatoare, suprasolicitare peste parametrii indicati, absenta intretinerii periodice, utilizarea unor uleiuri sau carburanti necorespunzatori).

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin repararea gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Alte costuri ce pot aparea (de exemplu transportul) sunt suportate de catre de catre proprietarul echipamentului, indiferent de locatie.

Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calandaristice de la data receptionarii produsului cu deficiente.

 

Toate sculele si echipamentele electrice beneficiaza de garantie astfel:

 - 24 luni daca au fost achizitionate de catre persoane fizice;

 - 12 luni daca au fost achizitionate de catre persoane juridice.

 

Atentie! Aparatele geodezice (nivele optice, teodolite, statii totale) pot fi folosite in domeniile de interes public in sensul prevederilor art. 3, aliniatul 1, din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 20/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, doar daca utilizatorul declara explicit inainte de achizitionarea produsului ca il foloseste in domenii de interes public conform O.G.R. 20/1992. In acest caz produsul se supune controlului metrologic legal in conformitate cu prevederile art. 15, aliniatul 1 din O.G.R. nr. 20/1992.

Sculele de mana, accesoriile si piesele de schimb sunt insotite, la livrare, de declaratie de conformitate prin care garantam ca produsele sunt in conformitate cu standardele internationale (ISO, DIN, DIN-ISO) si legislatia romana privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizare in munca.

 

La receptia in service, produsele reclamate ca fiind defecte si pentru care se solicita garantie, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 - Sa fie insotite de copie dupa certificatul de garantie si copie dupa factura de achizitie

 - Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta sa fie vizibile

 - Produsul sa nu se fi demontat, in prealabil, de catre personal neautorizat

 

Nerespectarea conditiilor de mai sus pot duce la pierderea garantiei.