1. Elemente definitorii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC CENTERTOOLS SRL, prin intermediul site-ului www.centertools.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

- Consumator/Client/Cumpărător – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

- Vânzător - societatea comerciala SC CENTERTOOLS SRL, având sediul social în Sibiu, Str. Scoala de Inot nr. 3/47, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J30 /585 /2015, CUI 34671515, cont IBAN: RO36 BTRL RONC RT03 0313 7201, BANCA TRANSILVANIA, telefon 0758233350, e-mail: office@centertools.ro

- Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

- Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

- Contract - o Comanda confirmata de către Vânzător.

-Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

-Specificații - toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comanda.

 

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.centertools.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importantei:

- Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice

- Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

 

3. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Vânzătorul trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

Vânzătorul , în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de către Vânzător în maximum 30 de zile.

 

4. Extinderea obligatiilor vanzatorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Consumatorului;

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

5. Drepturile și obligațiile consumatorului.

a) În cazul lipsei conformității, Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs.

b) Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apăruta în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Remedierea deficiențelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate și care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentul când Vânzătorul a luat la cunoștință de deficientele respective.

 

6. Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii și produse ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Consumatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Consumator pentru toate obligațiile contractuale.

 

7. Dreptul de proprietate intelectuala și industriala (DPI)

Consumatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe Internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea SC CENTERTOOLS SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Întregul conținut al site-ului www.centertools.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea SC CENTERTOOLS SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC CENTERTOOLS SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

8. Confidențialitate

8.1. Informații personale

Cumpărătorul este de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați link-ul www.centertools/utilizator/detalii-cont, link accesabil doar după autentificarea în cont.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. SC CENTERTOOLS SRL nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

 

8.2. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către SC CENTERTOOLS SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. SC CENTERTOOLS SRL se angajează în fata clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și SC CENTERTOOLS SRL.

Acest site folosește masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru.

SC CENTERTOOLS SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la adresa office@centertools.ro, se obliga: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

SC CENTERTOOLS SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

  1. dreptul de a cere SC CENTERTOOLS SRL să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

  2. dreptul de a cere SC CENTERTOOLS SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

  3. dreptul de a cere SC CENTERTOOLS SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane:

  • SC CENTERTOOLS SRL  garantează securitatea sistemelor informatice.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.centertools.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.centertools.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.centertoos.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Informațiile de orice natură furnizate de către Consumator Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Consumatorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Consumator cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele de pe site-ul www.centertools.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de SC CENTERTOOLS SRL. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.centertools.ro. SC CENTERTOOLS SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a SC CENTERTOOLS SRL, Consumatorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre etc.

 

9. Accesul la site

SC CENTERTOOLS SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC CENTERTOOLS SRL fără acordul scris prealabil al acesteia.

 

10. Termene și penalități

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Consumatorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Consumatorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Consumatorul întârzie plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

 

11. Facturare - plăți

Prețurile afișate pe site sunt exprimate in LEI si includ TVA (19%).

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Consumator o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Consumatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

12. Riscuri și responsabilități

a. Livrare

Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, iar plata transportului va fi suportata integral de catre Cumparator

b. Transport - Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

 

13. Acceptare

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile

 

14. Garanții

Toate produsele comercializate de către site-ul www.centertools.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

 

15. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plătii din partea Cumpărătorului în locația indicată în comanda (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

16. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

 

17. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

18. Legea aplicabilă - jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asuma în totalitate aceste riscuri.

 

19. Prevederi diverse

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisa semnata de ambele părți.